Algemene voorwaarden

Om de massagebehandelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden.
Als u een afspraak voor een massage met mij maakt, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 • Voor een eerste massage/behandeling zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen we eventueel een behandelplan op.
 • Informatie die u in het kader van de behandeling aan mij verstrekt, wordt door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
 • Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere zorgverlener, en/of gebruikt u medicijnen? Raadpleeg deze behandelaar of zorgverlener dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.
 • MB massage Zelhem zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
 • MB massage Zelhem onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis van Sportmassage, Triggerpoint-therapie, Fascia Release en Medical taping.
 • U bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die u aan mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk kan uitvoeren.
  MB massage Zelhem is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Gebruik making van de diensten van MB massage Zelhem geschiedt altijd uit vrije wil en op eigen risico.
 • MB massage Zelhem is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken kunnen volledig aan u worden doorberekend. Dit geldt ook voor niet nagekomen afspraken. 
 • Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij MB massage Zelhem en ik verwacht dat ook van u.
 • MB massage Zelhem behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.
 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.
 • Tariefswijzigingen zijn voorbehouden.
 • Betaling geschiedt contant of via een betaalapp.

Zelhem, 28-12-2020